แจ้งชำระเงินค่าที่นอน หลังจากทำการสั่งซื้อระบบออนไลน์